Steeds visueler ingesteld willen we zo snel mogelijk tot de kern komen. Dit verklaar het succes van infographics om op een eenvoudige manier complexe informatie over te dragen. Liever kijken we naar een infographic dan dat we lange stukken gecompliceerde tekst tot ons nemen. Tijdens mijn research naar best practices op het gebied van GRC was ik samen met coauteurs Sander Reinderink en Karin Rijkdijk op zoek naar goede grafische voorstellingen van het three lines of defense model. Helaas was er niet veel modern en kwalitatief goed materiaal voor handen. Zo ontstond het idee om het dan maar zelf te (laten) maken.  Loek Weijts heeft (in opdracht van Alliander) echt een geweldige Infographic gemaakt om de ideeën met betrekking tot het tree Lines of opportunity model visueel vorm te geven. Zie voor meer mooie infographics het artikel GRC naar de Top en de website van de illustrator.