Recent heeft Michael Schoevaart zijn interim opdracht bij de directie Parkeren van de Gemeente Amsterdam afgerond. Michael heeft intussen zijn taken overgedragen aan het team Bewust Verbeteren van de Gemeente Amsterdam.

Bericht van de opdrachtgever: ” Tot op heden werd aan onze processen gewerkt onder bezielende leiding van Michael Schoevaart van De Risicopraktijk. Michael gaat ons per 1 maart na twee jaar verlaten. Met veel waardering bedanken we Michael voor zijn inzet en de vasthoudendheid waarmee hij de werkzaamheden heeft verricht. Er is in twee jaar veel bereikt. Zo is het processenhuis getekend en gevuld, zijn het businesssupport framework (BSF) en de keycontrols in kaart gebracht en deels in werking getreden. Daarnaast zijn de BIG werkzaamheden uitgevoerd. Met het team Bewust verbeteren gaan wij nu een nieuwe fase in”.

Dank fijne collega’s voor de samenwerking, mooie woorden en de rozen!