SAE 3402

Outsourcing

Bij outsourcing van ICT is het belangrijk dat de serviceorganisatie betrouwbaar is. Immers de uitbestedende organisatie blijft verantwoordelijk voor de uitbestede activiteiten. 

Voordelen van ISAE 3402

SAE 3402 is de International Standard on Assurance Engagements nummer 3402. Een ISAE 3402 rapport biedt serviceorganisaties de volgende voordelen en kansen:

Certified de Risicopraktijk

Bieden van zekerheid aan opdrachtgevers en klanten

Voor serviceorganisaties is het belangrijk aan te tonen dat zij ‘in control’ zijn van de diensten die zij leveren. Met een ISAE 3402 rapport kunnen ICT-ondernemers aantonen dat zij de uitbestede diensten beheersen.

Vergroten van de kwaliteit van interne beheersing

In een ISAE 3402 rapport dient de serviceorganisatie doelstellingen, processen, risico’s en maatregelen in kaart te brengen. Risico’s worden zichtbaar gemaakt evenals de maatregelen om deze risico’s te elimineren of te beperken

Vergroten van de kans om succesvol te zijn bij aanbestedingen

Een ISAE 3402 rapport wordt steeds vaker als selectiecriterium gehanteerd bij aanbestedingen. Dit biedt kansen om de 3402 verklaring commercieel te benutten ten opzichte van concurrenten die niet over een dergelijke in control verklaring beschikken.

Internationaal erkenning

ISAE 3402 is de internationale standaard voor outsourcing. Zo voorkomt U doublures van het moeten voldoen aan verschillende lokale standaarden. Toezichthouders eisen in toenemende mate dat de volledige internationale bedrijfskolom beheerst wordt (inclusief dienstverleners als applicatie leveranciers, datacenters en Cloud leveranciers). Financiële instellingen vragen daarom standaard een ISAE 3402 rapportage van leveranciers.

Vermindering van auditkosten

ISAE 3402 is een unieke standaard die internationaal geaccepteerd wordt door accountants. Hierdoor voorkomt U herhaling van controlewerkzaamheden in de bedrijfskolom doordat de controlerend accountant van de opdrachtgever kan steunen op de 3402-verklaring van de accountant van de serviceorganisatie.

Opstellen en certificeren ISAE 3402-rapport

Het professioneel beschrijven van processen en de beheersing vraagt een aanzienlijke inspanning van uw organisatie. Realisatie van een ISAE 3402 rapport in samenwerking met Risicopraktijk leidt tot een professioneel resultaat en uiteindelijk lagere kosten. We gaan samen aan de slag met beschrijving van het risicomanagement- en interne beheersingssysteem. Wij brengen de belangrijkste risico’s in kaart en leggen deze vast in een risicomatrix. Vervolgens treffen we aanvullende maatregelen om de beheersingsdoelen te waarborgen. We begeleiden het auditproces, zodat dit efficiënt verloopt binnen de deadlines voor het ISAE 3402-rapport. Mocht U ervoor kiezen het ISAE 3402 rapport zelf op te stellen dan kunnen wij de certificering verzorgen. Wij beschikken over NOREA gecertificeerde auditors die veel ervaring hebben in zowel het opstellen als certificeren van IASE-3402 rapporten.

NOREA

 

Meer informatie over ISAE 3402?

Indien u meer wilt weten over wat Risicopraktijk voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met Michael Schoevaart RE RA 06-37602737. Hij legt u graag uit wat de toegevoegde waarde van ISAE 3402 voor uw organisatie kan zijn.