ISO 27001 Certificering

Vergroot uw weerbaarheid

Fishing, CybHacker greyercrime, Datalekken en DDoS aanvallen zijn aan de orde van dag. Maakt U zich zorgen over de cybercrime risico’s die uw bedrijf of instelling loopt en wilt u gericht actie ondernemen ? Overweeg dan een Informatie Beveiliging Assessment te laten uitvoeren en op basis hiervan een informatie beveiliging implementatieplan op te stellen volgens de ISO 27001 norm. ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging.

Expertise

Onze experts zijn door de wol geverfde ISO 27001 implementatie specialisten enNOREA ingeschreven in het register van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA).

Wat levert het u op ?

Een gestructureerd overzicht van de kwetsbaarheden van uw organisatie,  systemen en gegevens ten opzichte van de ISO 27001 norm. De gap analyse vormt de basis voor uw informatie beveiliging implementatieplan. De meerwaarde van een IS0 27001 project voor uw organisatie is:

  • Het security bewustzijn van uw medewerkers te verhogen.
  • Het vertrouwen te vergroten van uw klanten in hoe uw bedrijf met vertrouwelijke gegevens omgaat.
  • Uw reputatie te waarborgen t.a.v. het respecteren van privacy
  • Helder te communiceren dat U security, privacy en de bescherming van vertrouwelijke gegevens op orde hebt.

Meer weten over ISO 27001 ?

Neem dan contact op met Michael Schoevaart