DigiD assessment

Het gemak van DigiD

Overheden en bedrijven werken steeds vaker met DigiD.digid
Omdat DigiD burgers in staat stelt veilig virtueel toegang te krijgen tot overheidsdiensten van bijvoorbeeld gemeenten of  patiënteninformatie van bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Heeft uw organisatie een aansluiting op DigiD ?

Dan moet u jaarlijks via een risicoassessment aantonen dat de DigiD webomgeving voldoet aan de  gestelde norm.
Deze norm is een selectie van “ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties” van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). En is vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overleg met Logius, Rijksauditdienst en NCSC.

Welke deskundigheid zetten wij voor U in ?

Wij kunnen het gehele traject van DigiD compliance en rapportering voor U verzorgen. Onze experts zijn ingeschreven in het register van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA).NOREA

Wat levert het U op ?

De rapportage ten behoeve van Logius conform  het “Modelrapport” voor DigiD-gebruikmakende organisaties van NOREA.

Download de brochure over DigiD assessments