Recent heeft Waterschap Brabantse Delta door middel van een externe toets aangetoond dat zij voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA). Waterschap Brabantse Delta is daarmee een van de eerste waterschappen in Nederland die de BIWA implementatie aantoonbaar succesvol heeft afgerond. Het project om informatiebeveiliging bij Waterschap Brabantse Delta op het niveau van de baseline te krijgen stond onder leiding van projectleider Michael Schoevaart van de Risicopraktijk. Gevraagd naar zijn ervaringen als projectleider informatiebeveiliging geeft Michael aan dat waterschappen als het op water aankomt al honderden jaren expert zijn in het beheersen van risico’s en calamiteiten. De afgelopen jaren zijn waterschappen voor de primaire bedrijfsprocessen steeds meer afhankelijk geworden van informatiesystemen en industriële automatisering. Om droge voeten te houden is het daarom van belang dat in aanvulling op de traditionele waterkeringen ook de “digitale dijken” op orde zijn. Volgens Michael is de intensieve samenwerking tussen de 3 Brabantse Waterschappen bij informatiebeveiliging een succesfactor gebleken. We hebben in Brabant echt kunt versnellen op het gebied van Cybersecurity door “winnend samenwerken”.  Op 13 april hebben de 3 Brabantse waterschappen tijdens een goed bezochte kennissessie “Kijkje in de BIWA keuken van de Brabantse waterschappen” de ervaringen en tips gedeeld met de andere waterschappen in Nederland. Zie ook informatievoorziening-brabantse-waterschappen-goed-beveiligd.