Op het gebied van informatiebeveiliging werken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) en Het WaterschapsHuis (HWH) intensief samen.  Risicopraktijk gaat  de samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging  tussen HDSR, WSVV en HWH projectmatig vormgeven en verbinden met onze positieve ervaringen met “Winnend samenwerken” en kennisdelen bij de drie Brabantse waterschappen. De opdracht om de 3 organisaties compliant te maken met de Baseline Informatiebeveiliging voor de Waterschappen (BIWA) zal worden uitgevoerd door senior IB consultant Jaap de Engelsman en Projectleider IB Michael Schoevaart.