Er is de afgelopen 3 jaar veel bereikt op het gebied van parkeren. In deze video van de gemeente Amsterdam wordt dit toegelicht. De afdeling garage parkeren gaat van een uitvoerings- naar een regieorganisatie en het evenementenparkeren in het Arena gebied wordt gedigitaliseerd. De meldkamer en loge in de Arena worden gemoderniseerd.  Werkprocessen en systemen worden gestroomlijnd. Leuk en uitdagend om hier in de rol van projectleider AO/IC een bijdrage aan te mogen leveren.