Waterschappen willen weerbaar zijn als het gaat om hun (digitale) dienstverlening; droge voeten en schoon- en voldoende water.

Om “in control” te zijn van informatiebeveiliging hebben de waterschappen een gezamenlijke iinstrument ontwikkeld  in de vorm van een baseline met een uniform strategisch en tactische normenkader.

Michael Schoevaart heeft de opdracht gekregen de baseline informatiebeveiliging te implementeren bij het Waterschap Brabantse Delta.

Klik op de link om meer te lezen over de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen.