De tweede visitatieronde voor het CTC-Keurmerk is in de zomer van 2017 gestart en inmiddels halverwege gevorderd. De visitaties vinden plaats aan de hand van de CTC-Keurmerk Criteria versie 2.0, welke vastgesteld zijn door Holland Quaestor op 30 juni 2016. De criteria voor de 2e ronde visitaties zijn behoorlijk aangescherpt en vormen daarmee een grote uitdaging voor veel trustkantoren.  De toenemende internationale risico’s  op het gebied van Informatiebeveiliging maken het noodzakelijk de informatiebeveiliging nadrukkelijk op de agenda te zetten in de trustsector. Michael Schoevaart zal in 2018 weer deel uitmaken van het visitatieteam van AQTO met als bijzonder aandachtspunt het toetsen van de Informatiebeveiliging in de sector.